Select Language:  

„Изпълнение на строително ремонтни работи за обект: „Модернизация и текущ ремонт на сграда на Народно читалище „Развитие - 1869” - Враца“

Решение
размер: 1008 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Обявление
размер: 1970 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Документация
размер: 284 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Документация
размер: 9796 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Образец 4.1. - КС
размер: 33 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Техническа спецификация
размер: 6407 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
Технически проект
размер: 74982 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2018 г.
espd - ЕЕДОП
размер: 93 KB
[СВАЛЯНЕ]25-10-2018 г.
Протокол 1
размер: 316 KB
[СВАЛЯНЕ]30-11-2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
размер: 127 KB
[СВАЛЯНЕ]14-12-2018 г.
Протокол 2
размер: 760 KB
[СВАЛЯНЕ]20-12-2018 г.
Протокол 3
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]20-12-2018 г.
Решение
размер: 119 KB
[СВАЛЯНЕ]20-12-2018 г.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio