Select Language:  

Ръководство на НЧ "Развитие-1869"

        Радосвета Крумова-Костуркова - Председател на НЧ "Развитие-1869"

        Милена Ангелова - Секретар на НЧ "Развитие-1869"

        Настоятелство на НЧ  "Развитие 1869":

        Радосвета Крумова-Костуркова - председател

        Виктор Шонев - член

        Валери Пеевски - член

        Иванка Караиванова - член

        Илиана Филипова - член

        Йорданка Манкова - член

        Цветан Асенов - член

       Проверителна комисия: 

  1. Мария Панайотова - председател
  2. Калинка Мерудийска - член
  3. Валерия Димитрова - член

      УСТАВ на Народно читалище "Развитие-1869" - Враца

 


Created by:
DREAMmedia Creative Studio