Select Language:  

Проекти

1.Подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от ПМС №27 от 2009 год. за изпълнение на държавния бюджет на Р.България за 2009 год./26.03.-24.04.2009 год./.

2.Национален фонд "КУЛТУРА"-сесия по програма мобилност /9-20.03.2009 год./ 100-години хор "Орфей"-пътуване на Международен хоров фестивал в Литва/.

3. Министерство на Регионалното развитие и благоустройството. Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие". Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие".Операция 1.1: "Социална инфраструктора". Прект: Нова визия за 140-годишнината на читалище "Развитие-1869"-Враца. /2007 - 2013 год./.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio