Select Language:  

Проект "Твори с мен - образование без край" м.окт. 2016 г. - м. март 2017 г.

 Библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца (бенефициент) и СУ „Козма Тричков“ – Враца (партньор)
Проект: Твори с мен – образование без край, м. окт. 2016 г. – м. март 2017 г.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.

Тематична област – образователна интеграция на малцинствени групи.
Цел - Развиване на творческия потенциал на учениците, чрез насърчаване на комуникативните и речеви умения в ателие „Художествено слово“ в библиотеката. Образователна интеграция на учениците от малцинствените групи.
Целева група - Към обществеността: ученици 36 на брой, на възраст от 11-14 г. От тях: с различен етнос и принадлежност - 19; Неравностойно положение – 2; Доброволци – 2 и регистрирани потребители на библиотеката на възраст 11-14 г.
Дейности: - Работна среща с участниците по проекта и създаване на ателие „Художествено слово“ в библиотеката. Сформиране на екип и запознаване с програмата на ателието, с която ще се развива творческия потенциал на учениците, чрез насърчаване на комуникативните и речеви умения. Образователна интеграция на учениците от малцинствените групи. Придобиване на нови знания и умения. Създаване на нови приятелства и осмисляне на свободното време.
- Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване. Водят разговори на познати теми, съобразени с жизнения им опит. Слушат и предават информация на съучениците си, получена от различни информационни източници /радио, телевизия, кино/. Среща с журналисти и писатели.
- Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване. Възможност да четат изразително откъси от текстове и предават информация на съучениците си, получена от различни информационни източници. Ползват фонда на библиотеката - справочни материали, книги и др.
Резултати: - Творческият потенциал на учениците е развит, чрез насърчаване на комуникативните и речеви умения в ателие „Художествено слово“ в библиотеката - 36 ученика. Интегриране на учениците от малцинствените групи – 19 ученика, чрез методите на образователния процес (устно и писмено общуване, срещи, дискусии, драматизация, ученическо творчество, викторина, рецитал и др.).Ученическо творчество (стихове и есета), срещи с писатели и журналисти, дискусии, драматизация, рецитал, викторина и хепънинг.
Устойчивост на проекта:
- Поддържане уеб страницата на библиотеката http://chitalishte-vratza.com/ ателие „Художествено слово“ (ученическо творчество, полезна информация в помощ на образованието и образователни сайтове) - Развиване дейността на ателие „Художествено слово“, чрез продължаващо партньорство с училищата.
- Медиите за популяризиране на добри практики на ателие „Художествено слово“.
- Участие в ученически литературни конкурси.
- Издаване на сборник с отличените ученически творби от конкурси обявени от библиотеката.
Бюджет: Общо планирани разходи – 2 343 лева
Размер на безвъзмездното финансиране – 1 856 лева
Задължително съфинансиране – 487 лева

 

Created by:
DREAMmedia Creative Studio