Select Language:  

Услуги - такси

Абонамент

1. Записването на нови читатели (адресна регистрация по лична карта или по адресна регистрация в град Враца) и пререгистрация на старите важи за една година от датата на регистрация.

За деца, ученици до 7 клас, инвалиди, пенсионери, безработни и редовни студенти с придружаващи документи (от ТЕЛК, Бюро по труда и Уверение) - 3.00 лв.

- Филиал - 2.00 лв.

За всички останали - 4.00 лв.

Филиал - 3.00 лв.

- Еднократна такса - 1.00 лв.

От такса се освобождават: Работещи библиотечни специалисти и пенсионери; Служители на читалище "Развитие 1869", Враца; Членове на читалището с платен членски внос за 2013 г.; Инвалиди без право на труд; Членове на литературни клубове; Ученици от 1-ви клас за три месеца; Национални библиотечни кампании - безплатно записване.

 

 

 


Created by:
DREAMmedia Creative Studio