Select Language:  

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на уеб базирана платформа и мобилно приложение, популяризиращи културното наследство в региона и създадените културни маршрути по проект „Culture Green” („Култура в зелено“) № ROBG-337, финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния – България 2014-2020 г.

Обява
размер: 345 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Документация
размер: 1434 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Техническо задание
размер: 420 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Проект на договор
размер: 946 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Образци на документи PDF
размер: 1349 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Образци на документи doc
размер: 230 KB
[СВАЛЯНЕ]28-02-2019 г.
Информация за публикувана обява
размер: 68 KB
[СВАЛЯНЕ]07-03-2019 г.
Протокол комисия
размер: 707 KB
[СВАЛЯНЕ]15-03-2019 г.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio