Select Language:  

Опровержение на НЧ "Развитие 1869"

В някои местни печатни медии се появи информация, че госпожа Иванка Караиванова - Председател на Народно читалище "Развитие 1869" е причина за "провален" концерт на Симфониета Враца. По този повод представяме мнението на госпожа Караиванова по въпроса.

На 4.02.2022 г. госпожа Г. Ганова - организатор на Симфониета Враца проведе разговор с госпожа Караиванова от името на господин Павлов за ползване рояла на читалището. Госпожа Караиванова предложи да даде две пиана или да се вземе рояла на читалището, който се ползва и съхранява в Драматичния театър. Невъзможното изнасяне на рояла от залата на читалището е причината да бъде отказано ползването му. Много е тъжно, че ръководството на Симфониета Враца се оправдава за несъстоялият се във Враца концерт с отказа на госпожа Караиванова. Хубаво е, когато се пишат уронващи престижа на дадено лице статии да се потърси и мнението на оклеветения. Така правят истинските журналисти! Въпреки всичко, ръководството на Народно читалище "Развитие 1869" е готово да продължи сътрудничеството си не само със Симфониета Враца, но и с всички културни институции, защото всички работим за благото на Враца и врачани!

От Ръководството на НЧ "Развитие 1869"

 

Created by:
DREAMmedia Creative Studio