Select Language:  

Обновени зали, нови книги и повече посещения отбеляза през 2022 г. Читалищна библиотека

През 2022 г. библиотеката при Народно читалище „Развитие – 1869“ успя да преобрази своя облик и отговори на потребностите на гражданите като съвременен културен център.

Само за няколко месеца читалищната библиотека обнови филиала си в ж.к. „Младост“, „Читалнята“, „Детски отдел“ и пренареди залите за обслужване на читатели. През месец август на отчетната година филиалът на библиотеката намери своята нова локация. След няколко седмици усърдна работа бе преместен в сградата на бившата Пощенска станция на жилищния квартал. В края на лятото с нови стелажи и читателска зона беше обновена и Читалнята. В началото на месец декември „Детски отдел“ посрещна своите първи посетители с изцяло обновен цветен интериор. Обзавеждането е благодарение дарението от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД –
гр. Козлодуй на стойност 5 000 лв.

През изминалата година Читалищна библиотека реализира общо 111  събития за насърчаване на четенето, отбелязване на бележити дати и годишнини, популяризиране на съвременните български автори, традиции и култура. Проведе 27-то издание на ученическия литературен конкурс „Емилия Александрова“. 

Читателите на библиотеката замениха своя читателски билет с читателска карта. Информираха се за новите заглавия, предстоящите и изминали събития на място, от сайта и фейсбук страницата на Читалището.

През отчетния период Читалищна библиотека срещна врачани с авторите Людмила Филипова, Йордан Славейков и сборника му с разкази „Празнично семейство“, Искрен Красимиров и дебютната му книга „Да убиеш Ботев“, проф. Ангел Кунов и Николай Табаков.

В края на 2022 г. фондът на библиотеката наброява 112 459 библиотечни документa от всички отрасли на знанието. През отчетната година са постъпили 595 библиотечни документа на стойност 8 109,72 лв. от които 583 книги и 12 периодични издания. Библиотеката има 18 764 посещения,  раздадени са 66 937 библиотечни документа, а регистрираните нови читатели са 698.

ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2023 Г.

  • Утвърждаването на Читалищна библиотеката като съвременен обществен информационен и  културен център, осигуряващ равноправен достъп.
  • Постоянното обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация.
  • Подобряване качеството на обслужване, библиотечните и дистанционни услуги за граждани. Организиране дейността на отделите и прилежащите книгохранилища.
  • Миграция на съществуващата база данни и преминаване към версия е-Lib Prima автоматизирана библиотека.
  • Провеждане на 28-то издание на ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“.
  • Участие в национални кампании Маратон на четенeто, Национална библиотечна седмица, иницииране на събития за насърчаване на четенето сред деца и младежи.
  • Обновяване на „Отдел за възрастни“.

Отчет за дейността на библиотеката при НЧ „Развитие - 1869“ гр. Враца

      

 

 

Created by:
DREAMmedia Creative Studio