Select Language:  

НЧ "Развитие-1869" с новоизбрано ръководство

На 27 април 2023 година се състоя Годишно отчетно-изборно събрание на Народно читалище "Развитие-1869" - Враца. На събранието бяха приети отчет за работата на читалището за 2022 г., отчет за изразходване бюджета на читалището през отчетния период и приемане на бюджет за 2023 год., заключителен доклад на Проверителната комисия за отчетния период и план за работа на читалището през 2023 год.
Беше избрано и ново ръководство в състав:
председател - Радосвета Крумова и членове - Виктор Шонев, Илиана Филипова, Йорданка Манкова, Цветан Асенов, Валери Пеевски и Иванка Караиванова.
Created by:
DREAMmedia Creative Studio