Select Language:  

Народно "Развитие 1869" ще проведе за 27 -ми път Ученически литературен конкурса "Емилия Александрова"

СТАТУТ

УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  

                                                “ЕМИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА”                                              

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  Ученическият литературен конкурс  „Емилия Александрова”  се организира по волята на дарител, ежегодно в чест на 24-ти май -Ден на славянската писменост и култура. През 2022 г. ще се проведе за 27-ти път.

 Теми за участниците в конкурса VII-XII клас:

   1.Какво ме мотивира да уча и чета, въпреки онлайн обучението.

   2. Библиотеката-моето приятно място за учене и общуване.

   3.Моята страна-моя крепост.

 

II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците.

III. ОРГАНИЗАТОРИ:  Библиотеката при читалище “Развитие 1869” –

гр. Враца.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право да участват ученици от VII до XII клас на училищата в гр. Враца.

      Конкурсът се провежда в два раздела – поезия  и проза /разкази, есета/.

      Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници-шрифт 12

V. НАГРАДИ:

 ПОЕЗИЯ:  Първа награда - 50.00 лева                                                     

                    Втора награда  - 30.00 лева

                    Трета награда  - 25.00 лева

 

   ПРОЗА:  Първа награда - 50.00 лева

                    Втора награда  - 30.00 лева

                    Трета награда  - 25.00 лева

Материалите за конкурса ще се приемат на e-mail: biblrazvitie@abv.bg от 01 март 2022 г. до 20 април  2022 г.  На отделен лист да са отбелязани: трите имена, училище, клас, тел./GSM и e-mail адрес.

За контакти: Народно читлище „Развитие 1869“ – Враца; гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев“ - 28   

Тел: 092-62-64-76 – Читалищна библиотека, Отдел за възрастни

 

Created by:
DREAMmedia Creative Studio