Select Language:  

Народно читалище „Развитие-1869“ с първо място в конкурс „Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца“

На официална церемония днес, госпожа Надя Донкинска - Областен управител на област Враца връчи наградите на отличените в конкурс "Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца" за 2023 година, организиран от Областния съвет по условия на труд - област Враца.
С първо място в категория "Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите" бе отличено Народно читалище "Развитие-1869". Наградата беше получена от госпожа Радосвета Крумова - председател на НЧ "Развитие-1869".
След награждаването, по повод 28 април - Световния ден за здраве и безопасност при работа, с поднасяне на цветя на паметника на "Работника" при село Згориград, беше отдадена почит в памет на жертвите при трудови злополуки и професионални болести.
Благодарим за номинацията на Търговско промишлена палата - Враца.
Наградата е за част от дейностите на Проект "Култура в зелено", финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България и изпълнен в периода на ръководството на НЧ "Развитие-1869" под председателството на госпожа Иванка Караиванова.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio