Select Language:  

Народно читалище „Развитие - 1869“ обявява 28. Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

 

СТАТУТ

XXVIII Ученически литературен конкурс

„Емилия Александрова“

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  Ученическият литературен конкурс  „Емилия Александрова“  се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2023 г. ще се проведе за 28-ми път.

 

    Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас:

  1. „Всеки човек е една вселена“
  2. „Приказка за книгата“

 

II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците.

 

III. ОРГАНИЗАТОРИ:  Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ - Враца.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

  • В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в град Враца;
  • Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия;
  • Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п.

 

V. НАГРАДИ:

               РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева                                                     

                  Втора награда  - 70.00 лева

                  Трета награда  -  40.00 лева

 

 ЕСЕ:        Първа награда - 100.00 лева

                   Втора награда  - 70.00 лева

                   Трета награда  -  40.00 лева

 

ПОЕЗИЯ:   Първа награда - 100.00 лева

                    Втора награда  - 70.00 лева

                    Трета награда  - 40.00 лева

 

*Специална награда на журито – ваучер за книги

Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2023 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg  или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град  Враца, бул. „Христо Ботев“ №28.

На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес.

 

За контакти:

Тел: 0877 406 731  - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

                

Created by:
DREAMmedia Creative Studio