Select Language:  

Е-краезнание, за да знаят децата ни

На 11 юни 2013 г. Библиотеката при НЧ „Развитие 1869“, гр. Враца стартира проект по Програма „Глобални библиотеки – България“. Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – ГСФИП. Е-Краезнание, за да знаят децата ни. Водеща организация е Библиотеката при НЧ „Развитие 1869“ – Враца и Проектен партньор СОУ „Козма Тричков“, гр. Враца. Обща цел на проекта е проучване, съхранение и популяризиране на бита, културата и традициите на населението от Врачанския край. За периода от 11-26 юни 2013 г. работните групи посетиха ЕВК „Св. С. Врачански“ и се запознаха с летните обичаи Пеперуда и Герман. Посетиха библиотеката и проучиха фонда от старопечатни издания. Дейностите по проекта продължават в срок от 5 месеца /юни-октомври 2013 г./. 


Created by:
DREAMmedia Creative Studio