Select Language:  

Детски отдел

 

  Регистрира и обслужва читатели до 14 - годишна възраст с детска художествена и отраслова литература. Провежда инициативи и програми за насърчаване на четенето. 

 В отдела работят: Радка Тишевишка и Галя Върбанова

                               Работно време с читатели: 8:30 - 18:00 ч.

                               Почивен ден: събота и неделя

                               Телефон: 092/ 62 70 30


Created by:
DREAMmedia Creative Studio