Select Language:  

Детски отдел

 

  Регистрира и обслужва читатели до 14 - годишна възраст с детска художествена и отраслова литература.

 В отдела работят: Радка Тишевишка - библиотекар

                                 Веселка Бонова - библиотекар

Работно време с читатели: 8.30 - 12.00 ч.

                                                   13.00 - 17.30 ч.

Почивен ден: събота и неделя

Телефон: 092/ 62 70 30


Created by:
DREAMmedia Creative Studio