Select Language:  

Честит професионален празник на библиотекаря

Децата от ДГ "Славейче", група "Детелина" с учител Оля Маринчева и музикален ръководител Емил Петров, поднесоха празнична програма, поздрав към библиотекарите от Народно читалище "Развитие-1869" по случай 11 май - "Ден на библиотекаря".
На събитието присъстваха гости от Румъния по проек Culture Green ( Култура в зелено), финансиран по програма INTERREG
V-A Румъния-България.
Поздравителен адрес от г-н Каменов - кмет на Враца по повод празника, прочете г-жа Иванка Караиванова - председател на читалището.
Честит празник, колеги!!!

Created by:
DREAMmedia Creative Studio