Select Language:  

НЧ „Развитие - 1869“ гр. Враца обявява 29. ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“ гр. ВРАЦА

 

СТАТУТ

 

XXIX УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  „ЕМИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА“

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  Ученическият литературен конкурс  „Емилия Александрова“  се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2024 г. ще се проведе за 29-ти път.

 

    Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас:

 

  1. „Изкуствен интелект и естествени емоции“
  2. „Светът без книги

 

II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците.

 

III. ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ гр. Враца.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

  • В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в област Враца.
  • Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия.
  • Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п.

 

V. НАГРАДИ:

 

РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева                                                     

               Втора награда  - 70.00 лева

               Трета награда  -  40.00 лева

 

 ЕСЕ: Първа награда - 100.00 лева

         Втора награда  - 70.00 лева

         Трета награда  -  40.00 лева

 

ПОЕЗИЯ: Първа награда - 100.00 лева

                 Втора награда  - 70.00 лева

                 Трета награда  - 40.00 лева

 

  • Специална награда на журито

Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2024 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg  или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град  Враца, бул. „Христо Ботев“ №28.

На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес.

 

За контакти:

Тел: 0877 406 731  - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio