Select Language:  

Библиотеката при Народно читалище „Развитие-1869" Враца взе участие в XXII Национален семинар на потребителите на интегрирана библиотечно-информационна система E-Lib/I-Lib

Библиотеката при Народно читалище „Развитие-1869" Враца взе участие в XXII Национален семинар на потребителите на интегрирана библиотечно-информационна система E-Lib/I-Lib, в периода 4-6 октомври 2023 г., в гр. Велинград.
В рамките на събитието, нашите прекрасни библиотекари, Ралица Тодорова и Донка Антимова, споделиха умело как библиотеката съчетава богатите традиции с модерния подход, обогатявайки културния живот на града. Също така, представиха предимствата на работата с новата библиотечна система, разработена от СофтЛиб ООД.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio