Select Language:  

154 години Народно читалище "Развитие-1869" Враца

Един празничен ден, в началото на 1869 година, след отпуск на църква, градските първенци и учители се събрали в килията на църквата "Св. Възнесение". Учителят Симеон Лазаров Подбалкански, един от инициаторите на събранието, поканил присъстващите да основат читалище за издигане културното издигане на града. Предложението било прието и избрана комисия, която да изработи читалищен устав. В разстояние на две седмици читалищните членове събрали сумата 15 хиляди гроша, с които купили книги, списания, вестници и читалището започнало да работи. На първо време за помещение на читалището служела килията на възнесенската църква. Там ставали и събранията на читалищните членове. Открито било неделно училище за ограмотяване на възрастните. Това читалище назовали "Българско читалище във Враца", а датата била 26 април 1869 година.
Благодарност към всички, които по един или друг начин са дали своя принос за развитието на читалищното дело във Враца.
????Честит празник на всички, свързани с Народно читалище "Развитие-1869" Враца! ????
Created by:
DREAMmedia Creative Studio