Select Language:  

Национална библиотечна седмица 9-13 май 2017 г. „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие"

Библиотеката при НЧ "Развитие 1869" - Враца

12-ата Национална библиотечна седмица "Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие" ще се проведе в рамките на застъпническата кампания на ИФЛА за ролята на библиотеките в изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН „Трансформиране на нашия свят. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“.

Откриване на НБС 2017 с изложба на „Старопечатни, редки и ценни издания” от фондовете на библиотеката.
Да поговорим за дарителството и образованието – срещи с личности от града с отношение към културата и библиотеката, НПО, граждански сдружения и др.
Отворени врати – безплатен абонамент за три месеца и Седмица без глоби.
Демонстрация на електронните бази данни. Популяризиране сайта на читалището http://chitalishte-vratza.com и на други любопитни и полезни сайтове.
„Традиционното и новото ръка за ръка“ – изработване и представяне на презентации от ученици по различни теми, използвайки книгите и интернет като информационен източник.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio