Select Language:  

Национална библиотечна седмица 9-13 май 2016 г. „Библиотеката – място за всеки"

Библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца

11 май – професионален празник на българския библиотекар


      Изложби на “Старопечатни, редки и ценни издания” от фондовете на библиотеката

       Отворени врати – безплатен абонамент за три месеца и седмица без глоби.

       Демонстрация на Е-услуги в библиотеката и полезни сайтове http://chitalishte-vratza.com и други.

      Традиционното и новото ръка за ръка. Изработване на презентации от ученици по различни теми използвайки  книгите и интернет като информационен източник. Презентиране.

      Дискусии и срещи с представители на различни поколения и на различни теми.

 

 

 

Created by:
DREAMmedia Creative Studio