Select Language:  

Литературен конкурс "Емилия Александрова" - Враца, 24 май 2019 г.

 

ПОКАНА

     ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН

КОНКУРС  “ЕМИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА” - 2019 година

гр. Враца

Библиотека при НЧ «Развитие 1869» - Враца http://chitalishte-vratza.com; biblrazvitie@abv.bg                  092/626476

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  Ученическият литературен конкурс  Емилия Александрова  се организира по волята на дарител, ежегодно в чест на 24-ти май Ден на славянската писменост и култура.    

       През 2019 г. ще се проведе за 24-ти път.

  

       Теми за участниците в конкурса VII-XII клас:

 

   1. Читалището – българският светилник

   2. Днешният читател е утрешният лидер

 

II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците.

III. ОРГАНИЗАТОРИ:  Библиотеката при читалище “Развитие 1869” –

гр. Враца.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право да участват ученици от VII до XII клас на училищата в гр. Враца.

      Конкурсът се провежда в два раздела – поезия  и проза /разкази, есета/.

      Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници.

V. НАГРАДИ:

 ПОЕЗИЯ: Първа награда - 30.00 лева                                                     

                    Втора награда  - 25.00 лева

                    Трета награда  - 20.00 лева

   ПРОЗА:  Първа награда - 30.00 лева

                    Втора награда  - 25.00 лева

                    Трета награда  - 20.00 лева

    Материалите за конкурса ще се приемат на e-mail: biblrazvitie@abv.bg от 1 март 2019 г. до 15 април 2019 г. На отделен лист да са отбелязани: Име, училище, клас, тел./GSM и e-mail адрес.

   За контакти: Тел: 092/626476 - Десислава Петрова

НЧ „Развитие 1869“ – Враца; гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев“ - 28   

Created by:
DREAMmedia Creative Studio