Select Language:  

Настоятелство

       Настоятелство на Читалище  "Развитие 1869" - Враца, 2016 г.

        Иванка Караиванова - председател

        Димитър Тошев - секретар

        Цветан Асенов - член

        Виктор Шонев - член

        Йорданка Манкова - член

        Радосвета Крумова - член

       Проверителна комисия: 

  1. Мария Панайотова - председател
  2. Калинка Мерудийска
  3. Ани Михайлова

Created by:
DREAMmedia Creative Studio